Complexul Hidroenergetic Nistrean (CNH) influențează regimul hidrologic și hidromorfologic al râului.

CHN este format din lacul de acumulare Novodnestrovsk cu CHE-1, lacul de acumulare de liniștire (tampon) cu CHE-2, lacul de acumulare artificial cu centrala hidroelectrică de acumulare a apei prin pompaj (CHEAP).

Марина — молодая кондитерша, которая в свои годы успела пережить немало горьких испытаний. Она пострадала от домашнего насилия в двух браках, после чего решила обратиться за помощью. Теперь она воспитывает одна троих дочерей, которых учит быть независимыми и не терпеть жестокого обращения.

Tatiana’s* two marriages were accompanied by economic violence. Even though she had a well-paid job, she had no say in the management of the family budget and asked her partner for money. She was looking for an answer to the question “why me” by studying psychology and other fields and tried to overcome the difficult situation on her own. Thanks to professional support, Tatiana is recovering and regaining freedom in her decisions.

Violența economică a însoțit cele două căsnicii ale Tatianei.* Deși avea un loc de muncă bine plătit, nu avea un cuvânt de spus la gestionarea bugetului și se pomenea în situația de a cere bani de la partener. A căutat răspunsul la întrebarea „de ce eu” studiind psihologia și alte domenii, încercând să depășească de una singură situația sa dificilă. Datorită consilierii profesioniste, Tatiana se recuperează și redevine liberă în decizii.

Два брака Татьяны* сопровождались экономическим насилием. Несмотря на то, что у неё была хорошо оплачиваемая работа, она не имела права голоса в управлении семейным бюджетом и была вынуждена просить денег у своего партнёра. Она искала ответ на вопрос «почему я», изучая психологию и другие области, пытаясь самостоятельно преодолеть сложную ситуацию. Благодаря профессиональной поддержке, Татьяна восстанавливается и вновь обретает свободу в своих решениях.

Numele ei este Olga*, este supraviețuitoare a violenței domestice. Acum un an ea a ieșit din închisoare, după ce și-a ispășit pedeapsa de patru ani pentru că și-a omorât soțul, acționând în autoapărare, potrivit ei. Crede că anii de umilință și violență au determinat-o să riposteze agresorului său. Trăirile ei…

UNDP in Moldova

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store