“The Envelope Story” — the first anti-corruption cartoon produced in the Republic of Moldova with the support of UNDP was launched in December 2021 at the “Spiru Haret” high school in Chișinău.

The students as well as their teachers participated at the screening with great interest, being captivated by the subject of the story. …

„Povestea plicurilor” — primul desen animat anticorupție creat în Republica Moldova cu suportul PNUD, a fost lansat în decembrie 2021 la Liceul „Spiru Haret” din Chișinău.

Micii spectatori, dar și profesorii lor au urmărit proiecția cu mare interes și emoții, lăsându-se captivați de subiectul poveștii. …

Râul Nistru a creat și acoperă diverse sisteme interconectate între ele, care reprezintă cca 70% din teritoriul Republicii Moldova. Deși ecosistemele își asigură compensarea pierderilor de unități, totuși impactul Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHN) este resimțit, iar potențialul de recuperare al ecosistemelor necesită o abordare bilaterală cu implicarea atât a Republicii…

Complexul Hidroenergetic Nistrean (CHN) influențează considerabil diverse sectoare care depind de calitatea apei provenite din Nistru.

Fluviul Nistru este cea mai importantă arteră acvatică și sursă de apă potabilă și tehnologică a Republicii Moldova. Volumul de ape captate și utilizate este condiționat de cererea pentru apă, de resursele de apă…

Prin activitatea Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHN) s-a indus un impact negativ asupra mediului, inclusiv asupra vieții plantelor și animalelor din regiune, generându-se efecte directe, indirecte, dar și cumulative atât în mediul acvatic, cât și în ecosistemele riverane râului.

Vegetația silvică de-a lungul fluviului Nistru este reprezentată prin păduri zonale (gorunete…

Bararea Nistrului de Complexul Hidroenergetic Nistrean (CHN) are mai multe efecte negative asupra unor domenii și industrii relevante călătoriilor și consumului turistic, cum ar fi transportul naval, turismul și agrementul. Acestea duc ulterior și la diminuarea parametrilor economici, care într-un final au consecințe sociale majore, cum ar fi ratarea profiturilor…

The campaign “People with disabilities vote for an inclusive country” reached Soldanesti and Leova, in the context of the 2021 early parliamentary elections.

Ability to participate in socio-political life

“I always vote with a strong belief in a better future. And I feel fulfilled because I know that I have fulfilled my responsibility as a citizen, even if later the party or the voted candidate disappoints me,” is convinced Igor Guma from Gauzeni village, Soldanesti district.

UNDP in Moldova

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store